Microflex

Energiebesparing en bescherming van het milieu.
Bij Watts Insulation produceren wij producten die bijdragen tot een duurzame toekomst door het verminderen van het energieverbruik en de uitstoot van CO2 gassen.

 De voorgeïsoleerde Microflex leidingen zijn duurzaam, bevatten geen enkele vervuilend element en zijn niet giftig. Wij waken er eveneens over dat de materialen die wij gebruiken geen enkele CFK (Chloorfluorkoolstof) bevatten die de ozonlaag kunnen beschadigen. Tenslotte hebben wij speciale aandacht voor een maximale energiebesparing tijdens ons ganse productieproces en zorgen wij ervoor noch de lucht, noch het water, noch de grond bevuilen.

Hernieuwbare energie komt uit natuurlijke bronnen zoals biomassa, zonlicht, geothermische warmte. Het gaat hierbij om het telkens vernieuwen van natuurlijke bronnen.

Lokale koelingssystemen omvatten het voorzien van koud water en het circuleren van koud water voor airconditioning. Deze systemen werken op basis van dezelfde principes van verwarming.

Sanitaire systemen zoals, huiselijke warm water systemen gebruiken voornamelijk twee grote natuurlijke bronnen, met name: energie en water.

Centrale verwarming is een systeem waarbij het genereren van warmte op één plaats gebeurd (vaak in de technische ruimte van een huis of gebouw).

Wintersluiting

Watts Insulation NV sluit zijn deuren van 26/12/2016 tot en met 2/01/2017. De eerste zendingen zijn voorzien vanaf 4/01/2017.

Wij wensen u fijne feestdagen en een goede start van het nieuwe jaar.

 

Het Watts Insulation-team

Donderdag, December 22, 2016
Bois Energie 2016

 

"Een uniek evenement
Het is het enige evenement in Frankrijk die alles van houtenergie bij elkaar brengt onder een dak (binnenruimte) en onder dezelfde hemel (buitenruimte), waardoor het het uitwisselingspunt wordt van referenties voor de hele sector.

Zondag, Maart 15, 2015